Algemene voorwaarden deelname MTB-rit Cool Tracks

 • De mountainbikeritten georganiseerd door Cool Tracks – An Van Rie, hierna organisator genoemd, bieden mensen die deelnemen, hierna de deelnemers genoemd, en die in deze regio al dan niet thuis zijn, de mogelijkheid om andere wegen en paden te ontdekken dan diegene die doorgaans gepromoot worden. Een rit met Cool Tracks laat het natuurbewustzijn en de dankbaarheid jegens al het moois waarop de natuur ons trakteert, groeien.
 • De routes gaan uitsluitend langs wegen en paden die open zijn voor het publiek. We rijden nooit in gebieden die gesloten zijn om redenen van wildbescherming, die privéterrein zijn, die om welke reden dan ook ontoegankelijk zijn voor het publiek of fietsers.
 • Het is aan de deelnemer om zijn eigen kunnen in te schatten. De ritten worden begeleid en de gids heeft meestal, niet altijd, een alternatief voor technische stukken. De snelheid ligt rond de 14 km/ uur voor technische ritten (Dare-ritten), rond de 18 km/uur voor minder technische ritten (Love– en Enjoy-ritten). De Enjoy-ritten kunnen met een gravel-bike gereden worden. We rijden in groep en wachten op elkaar. 
 • Hoewel de ritten zorgvuldig werden samengesteld, meermaals werden getest en gecheckt op toegankelijkheid (jacht, gevolgen van noodweer), neemt iedere deelnemer deel op eigen risico. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van voorwerpen of schade aan de fiets of aan andere voorwerpen, of schade en verwonding aan zichzelf of aan derden door ongelukken of overmachtssituaties. Iedere deelnemer moet de verkeersregels en de wegcode respecteren en alle geldende regels naleven.
 • De waarderingsbijdrage voor deelname aan deze gezamenlijke MTB-tochten bedraagt 5 euro, te storten voor deelname aan de rit op rekeningnummer BE13001743685639, het rekeningnummer van Cool Tracks.
 • Inschrijven via het inschrijvingsformulier is verplicht en kan tot de avond voor het plaatsvinden van de rit. De organisator kan gecontacteerd worden op cooltracks4950@gmail.com
 • Iedere deelnemer moet zijn eigen reparatiemateriaal meenemen en zijn eigen bevoorrading (eten, drinken). We raden aan met tubeless-banden te rijden. In deze regio zijn veel meidoornhagen die meestal in de winter of de vroege lente gesnoeid worden.
 • Gpx-Tracks worden niet verstuurd, al zal de mogelijkheid wel bestaan om de track daags voordien tijdens de cursus Op Stap met een App te downloaden.
 • We vragen aan alle deelnemers om geen gpx.tracks op sociale media te publiceren en, bij wijze van voorbeeld, de route op Strava te verbergen. We passeren langs natuurpareltjes. Het zijn plekjes die groeien, mooi zijn en gedijen in hun verlatenheid. Dat moet zo blijven.
 • Onze missie:
  • slow travel
  • respect voor de natuur, zichzelf en de medemens
  • geen spoor nalaten waar we zijn gepasseerd
  • Cool Tracks-ritten hebben als doel het natuurbewustzijn en de dankbaarheid jegens de natuur te doen groeien.
  • Cool Tracks is tegen massaconsumptie van de mooie toeristische plekken. Daarom wordt het aantal deelnemers beperkt in functie van de gebieden waardoor we rijden (tussen 4 en 10 deelnemers).

Deelnemers die zich inschrijven voor deelname aan een gezamenlijke mountainbikerit van Cool Tracks verklaren de bovenstaande algemene voorwaarden gelezen, begrepen en akkoord bevonden te hebben.